باران کود

فروش عمده ورمی کمپوست و کمپوست

ورمی کمپوست و کمپوست  

کود پاکیزه، بهداشتی، بدون بو، عاری از مواد شمیایی و سازگار با محیط زیست
بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی
قابلیت بالای نگهداری آب و تامین کننده رطوبت مورد نیاز گیاه
قابل مصرف در پرورش کلیه محصولات کشاورزی بخصوص گلهای تزئینی حساس
محافظت عالی از گیاه دربرابر بسیاری از بیماریها و آفات
عاری از باکتری های غیر هوازی، قارچ ها و میکروارگانیسم های پاتوژن
دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز
افزایش مقاومت گیاه نسبت به استرس و تنش های محیطی
حاوی سطح بالایی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان
تثبیت pH خاک در محدوده خنثی و بھبود سریع کیفیت خاک
جلوگیری از آبشوئی و ازدست رفتن مواد مغذی خاک
بھبود حاصلخیزی و افزایش رشد ریشه گیاه و تحریک زندگی میکروسکوپی در خاک
عاری از تخم علف های هرز و مواد شیمیایی مضربرای خاک
ارتقاء مقاومت در برابر پاتوژنها و عوامل بیماری زای خاک
تداوم گلدهی گونه های مختلف گیاهان تزیینی
افزایش نسبت اسانسها و مواد موثر در گیاهان دارویی
بهبود جوانه زنی بذرها و جلوگیری از زرد شدن و ریزش برگها
جایگزینی مطمئن برای کودهای حیوانی سنتی
کاهش و نهایتا حذف مصرف کودهای شیمیایی و مواد محرکه رشد خارجی
تامین کننده عناصر اساسی ایجاد کننده عطر و طعم در محصولات کشاورزی
حفظ کیفیت وافزایش زمان انبارداری محصولات کشاورزی
افزایش تداوم کیفیت گلهای شاخه بریده در طی نگهداری در گل فروشی ها

چکیده

موادآلی یکی از منابع بسیار مفید برای بهبود کیفیت خاکهای زراعی و افزایش عملکرد در گیاهان مختلف هستند. به منظور بررسی اثر کودهای آلی   86 در – شامل کمپوست و ورمی کمپوست و همچنین کودهای دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز آزمایشی در سال زراعی ۸۷ مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار و ۳ تکرار انجام شد.
تیمارهای مورد مطالعه شامل کمپوست به میزان ۱۵ تن در هکتار، ورمی کمپوست به میزان ۱۰ تن در هکتار، کود گاوی به میزان ۳۰ تن در هکتار، کود گوسفندی به میزان ۲۰ تن در هکتار و تیمار شاهد (بدون مصرف کود) بود. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که در اکثر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری بین تیمارهای اعمال شده و تیمار شاهد وجود داشت. مصرف کودهای آلی و دامی باعث افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و ارتفاع بوته شد. در حالی که وزن هزار دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. در بین تیمارها نیز تیمار ورمی کمپوست دارای بیشترین عملکرد بیولوژیک ( ۱۰۶۵ کیلوگرم در هکتار) و بیشترین عملکرد دانه ( ۴۷۷ کیلوگرم در هکتار) بود. در اکثر صفات تیمار ورمی کمپوست دارای بیشترین مقادیر بدست آمده بود. در مجموع نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از کودهای آلی و دامی می تواند نقش موثری در افزایش کارایی تولید در گیاه زیره سبز داشته باشد.

کرمها می توانند با خوردن مواد آلی موجود در کودهای گاوی و ته مانده میوه ها و بقایای بستر کارخانه های تولید قارچ با ترشح آنزیم های داخلی، مواد آلی را آلی تر کنند. پس از دفع فضولات کرم، با جدا کردن کرم ها از بستر، کودی سبک از بستر باقی مانده به دست می آید که از نظر وجود برخی عناصر مانند فسفر، پتاسیم، آهن و منگنز از سایر کودهای آلی غنی تر است و آلودگی کمتری نسبت به سایر کودهای رایج حیوانی دارد

خواص ورمی کمپوست 

سبک و فاقد هرگونه بو 
عاری از علفهای هرز 
حاوی میکروارگانیسمهای هوازی مفید مانند ازتو باکتری ها 
بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی 
دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن روی و منگنز 
دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین ها به ویژه ویتامین ب ۱۲ 
قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی 
فرآوری آسان و سریع تر از بیوکمپوست 
عاری از باکتری های غیر هوازی قارچ ها و میکروارگانیسم های پاتوژن 
اصلاح کننده خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک 
وجود عناصر ازت ، فسفر ، پتاسیم ، کلسیم ، آهن، روی ، مس و منگنز 
استفاده از ورمی کمپوست در تهیه ی چای کمپوست 
استفاده از این گونه کرم در جیره ی غذایی مرغ و ماهی که سبب افزایش فوق العاده ی راندمان تولید تخم مرغ،وزن مرغ و پروتئین موجود در گوشت مرغ می شود.

کود ورمی کمپوست درخاک زمین های کشاورزی ، گلخانه های وسیع و کوچک ، باغچه های خانگی و در هر زمینی که به عنوان بستر رشد گیاه و محصولی باشد به کار میرود و مواد غذایی ارزشمند را با سرعت بالایی به گیاهان می رساند. کود ورمی برای درختان میوه ، انواع سبزیجات ، بوته های میوه مانند بوته توت فرنگی و انواع گلها ، گیاهان دارویی و سایر محصولات استفاده می شود. ورمی کمپوست به عنوان یک کود گیاهی در زمان آبیاری مواد معدنی را برای تغذیه گیاهان تصفیه می نماید. تاثیر استفاده از این کود گیاهی برروی محصولات مختلف بسیار سریعتر از دیگر کودها قابل مشاهده است. گیاهان به سرعت رشد کرده و دارای مقاومت بیشتری در برابر     آفت ها و مواد مضر در خاک می شوند و باعث می شود آفت ها و بیماریهای مضر ، باغها و محصولات را از بین نبرند.

تاثیر ورمی کمپوست برروی چمن:

۱-    راهی مناسب و ایده آل برای کاهش هزینه ها

۲-  فاقد هرگونه عوارض جانبی برای انسان و یا حیوانات و جانوران

۳-  باعث ضخیم تر شدن و سبز تر شدن چمن می شود

۴-   فاقد مواد شیمیایی که باعث سوزاندن زمین و آسیب رساندن به محیط زیست می شود

۵-  کودهای ارگانیک در مدت زمان طولانی تری تجزیه می شوند به همین دلیل مدت بیشتری در خاک باقی می مانند.

۶-  باعث افزایش در رشد گیاه بوسیله مواد مغذی مفید مورد نیاز

تاثیر ورمی کمپوست بر رشد گیاه فلفل:

افزایش در جوانه زنی و گل دهی گیاه

   افزایش در رشد ارتفاع محصول
   بهبود در ساختار فیزیکی محصول

    افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید

    افزایش پتانسیل های سودمند رشد گیاه

    افزایش در بازدهی محصول

تاثیر ورمی کمپوست برروی گوجه فرنگی و خیار:

۱۰۰% رشد در بذر گوجه فرنگی وافزایش در رشد میکروارگانیسم های مفید

افزایش درغلظت کلروفیل     ( ماده سبز گیاهی)

افزایش در :  رویش شاخه – جوانه زنی – جوانه زنی برگها – بازدهی محصول – زیبایی ظاهر و طعم و مزه

تغییرات در بازدهی محصول

بازدهی کلی محصول

( به کیلوگرم)

تعداد نوک شکوفه های گیاهان پوسیده
 
تاثیر ورمی کمپوست برروی محصول برنج:
 
 افزایش در میزان مواد مغذی در گیاه

  افزایش در میزان کیفیت محصول برنج

I     6/5 % افزایش در غلظت پروتئین جوانه زنی

I     8/7% افزایش در غلظت نشاسته جوانه زنی

I     9/7% افزایش در رشد بازدهی محصول برنج

  افزایش در خواص بیولوژیکی خاک و پارامترهای رشدی محصول

تاثیره ورمی کمپوست برروی گل همیشه بهار کود ورمی کمپوست در دانشگاه می سی سی پی سال ۱۹۹۷ به عنوان واسطه ای مهم در رشد گلها و سایر محصولات زراعی محسوب و برای نمونه بر روی گل همیشه بهار مورد آزمایشات مختلف قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که کود ورمی در مقایسه با کودهای دیگر مانند خاک و پیت و کودهای شیمیایی، شاخصه رشد گیاهان و گلها را به صورت چشمگیری افزایش داده است و همچنین باعث افزایش ضخامت ساقه ، بالا بردن رشد ریشه، افزایش وزن خشک محصول و بالا بردن میزان گل دهی در تعداد گلهای کاشته شده می شود. تحقیقات نشان داده است که مخلوط کود ورمی کمپوست با کود گیاهی خاک و پیت در مقایسه با استفاده کود ورمی به تنهایی عملکرد بهتری در پارامترهای رشد  در گیاهان داشته است. 
 
ورمی کمپوست چیست

ورمی کمپوست، عبارت است از کود آلی بیولوژیک که دراثر عبور مداوم و آرام مواد آلی در حال پوسیدگی از دستگاه گوارش گونه هایی از کرم های خاکی و دفع این مواد از بدن کرم، حاصل می شود. این مواد هنگام عبور از بدن کرم آغشته به مخاط دستگاه گوارش (موکوس)، ویتامین ها و آنزیم ها شده که در نهایت به عنوان یک کود آلی غنی شده و بسیار مفید برای ساختمان و بهبود عناصر غذایی خاک، تولید و مورد مصرف واقع می گردد. بنابراین، ورمی کمپوست عبارت است از فضولات کرم به همراه درصدی از مواد آلی و غذایی بستر و لاشه کرم ها. 

برتری ورمی کمپوست به کمپوست معمولی 

ورمی کمپوست ماده ای شبیه به پیت (peat) است که به خوبی تغییر فرم یافته و ساختار، تخلخل، تهویه، زه کشی و ظرفیت نگهداری رطوبت آن در حد آلی می باشد. تولید ورمی کمپوست تعداد ریز موجودات بیماری زای گیاهی (pathogenic microganisms) را به شدت کاهش داده و بنابراین از این نظر برتری نسبی به کمپوست معمولی دارد. تولید کمپوست به عنوان یک فرآیند هوازی منجر به معدنی شدن (mineralization) نیتروژن می شود که در مورد تولید ورمی کمپوست، استفاده از کرم های خاکی باعث تسریع این روند می گردد. فرآیند هوموسی شدن (Humification) که در مرحله رسیدگی (Maturation stage) کمپوست سازی اتفاق می افتد، در طول فرآیند تولید ورمی کمپوست، بزرگتر و سریع تر اتفاق می افتد. کود تولیدی در این روش به علت بالا بودن نسبت کربن به ازت (C/N15) فاقد بوی نامطبوع و فعالیت حشرات مزاحم می باشد. 
۲۷۰۰ گونه کرم خاکی، عامل تهیه کمپوست 
به طور کلی در حدود ۲۷۰۰ گونه مختلف از کرم های خاکی وجود دارند که بسته به موضوع کار و هدف، گونه انتخابی متفاوت خواهد بود. 
این اهداف می تواند شامل موارد ذیل باشد: 
۱ ـ افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود ساختمان و مدیریت خاک 
۲ ـ افزایش محصول 
۳ ـ تولید مکمل غذایی جهت خوراک دام و آبزیان 
۴ ـ تولید مواد آرایشی 
مناسب ترین گونه کرم خاکی برای تولید ورمی کمپوست 
به طور مثال گونه Lampite mauritti به منظور مدیریت و بهبود ساختمان خاک مورد استفاده قرار می گیرد. ولی مناسب ترین گونه برای تولید ورمی کمپوست، گونه Eisenia foetida بوده که به رنگ قهوه ای مایل به قرمز و کوچکتر از کرم های خاکی معمولی می باشد. کرم ها جزو جانوران هرمافرودیت می باشند، یعنی هر کرم اندام های نر و مادگی را توامان دارد، ولی نهایتا کرم با اتصال به جفت دیگر از طریق دو کلیتلوم (clitellum) و تبادل اسپرم عمل جفت گیری را انجام می دهد. سپس هر کرم یک کیسه تخم ریزی در کلیتلوم خود تشکیل می دهد. (کلیتلوم قسمتی برجسته در تنه کرم است و در بند های نزدیک سر یک کرم بالغ قرار دارد). کیسه های تخم ریزی یا همان کوکون ها به رنگ زرد کهربایی بوده و در داخل آن حدود ۷-۳ نوزاد لارو وجود دارد. 
بنابراین افزایش تعداد کرم ها در هر نسل به صورت تصاعد نسبتا هندسی، خواهد بود. وزن هر کرم بالغ بین ۵/۰ تا ۱ گرم بوده و در هر کیلوگرم حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نخ کرم وجود دارد. فاصله بین دو نسل (از تخم تا تخم) در شرایط نرمال حدود ۳ ماه بوده و عمر کرم ها بین یک تا دو سال متغیر است. 
کادیلاک کرم ها 
گونه ایزینیا فتیوا که در آن کرم کود و کادیلاک کرم ها نیز گفته می شود، از بستری که شامل مواد نیمه پوسیده مانند کود گاوی، کود اسبی (کودها باید خشک باشند)، کاه و کلش غلات و برخی زایدات و بقایای گیاهی می باشد، تغذیه می کند. در داخل این بستر اصلی می توان مواد تازه ای چون زایدات سبزیجات و میوه جات، مواد آلی و قابل تجزیه زباله های خانگی، پسماندهای کارخانجات غذایی و حتی لجن و فاضلاب (به جز فاضلاب صنعتی)، اضافه نمود. رطوبت مطلوب بستر، هوادهی، تغذیه و جلوگیری از سفت شدن بستر و نگهداری PH در حد ۸-۷ از نکات کلیدی در تولید ورمی کمپوست می باشد.
کود مرغی برای کرم ها سمی است 
به طور کلی باید عنوان نمود که بقایای آلی غنی از نیتروژن به جز کود مرغی که برای کرم ها سمی است، برای بستر لازم و ضروری است. این کرم ها در خارج از سفره غذایی حرکت نمی کنند و به همین خاطر جمعیت این کرم ها بسته به دسترسی آنها به مواد غذایی رشد کرده و تثبیت می شود. این کرم ها از نور آفتاب و بارندگی گریزان بوده، باید آنها را از این دو عامل محافظت نمود. 

روش های تولید کمپوست 

روش های مختلفی برای تولید ورمی کمپوست وجود دارد که ساده ترین راه آن، روش پشته ای می باشد که برای انجام آن می بایست: 
۱ ـ زمینی مسطح، بدون سنگ و کلوخ وخرده شیشه انتخاب و سطح آن را مرطوب و سپس کاملا کوبید تا سفت شود. علت این امر جلوگیری از ایجاد هیبرید کرم های مورد استفاده با کرم های خاکی معمولی و زایل شدن آنها می باشد. 
۲ ـ ایجاد سایبان برای محافظت کرم ها در برابر بارندگی و نور آفتاب 
۳ ـ ایجاد پشته ای از کود گاوی نیمه پوسیده به شکل گنبدی به عرض ۷۰ و ارتفاع ۵۰ سانتی متر و طول دلخواه و آبیاری فراوان آن به منظور خروج شیرابه کود
۴ ـ ایجاد شیار در طول خط الراس پشته به عمل ۱۵ سانتی متر و ریختن کرم ها به داخل آن و سپس برگرداندن کود روی کرم ها 
۵ ـ آبپاشی پشته به صورت روزانه به منظور حفظ رطوبت آن 
۶ ـ جداسازی کرم ها از پشته پس از تولید ورمی کمپوست با استفاده از غربال 
کرم ها و کاربرد آن
همان طور که در این مقاله آمده است کاربرد این کرم ها شامل: 
– مدیریت کود در مزارع پرورش گاو، اسب و خرگوش و پسماند کارخانجات تولید لبنیات
– کاهش زباله های مدارس، بیمارستان ها و موسسات
– تبدیل زباله های غذایی و جامدات آلی به ورمی کمپوست در مقیاس بزرگ
– استفاده از ورمی کمپوست در بهبود و اصلاح خاک مزراع و گلخانه ها و به تبع آن افزایش کیفیت و کمیت محصولات
– تولید پروتئین کرم به عنوان جیره غذایی آبزیان و طیور با استفاده از خشک کردن و پودر کردن لاشه بدن کرم های مسن می باشد. همچنین استفاده از ورمی کمپوست در تهیه چای کمپوست تولید مثل کرم ها و به تبع آن افزایش جمعیت کرم ها و فروختن آنها به واحدهای متقاضی را نیز می توان افزود. 
منبع:پرشین بلاگ

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
زهرا زارع
راه های ارتباطی:
شماره موبایل: 09129286290
آدرس کانال: bazarekood@
پست الکترونیکی: Zare.compost@gmail.com

مطلب پیشنهادی

تولید کننده ورمی کمپوست سبدی

ورمی کمپوست سبدی به چه صورت تولید می شود؟ دلایل تولید این محصول توسط تولید کننده برای استفاده از آن در کشاورزی چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید